Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

get code for tracking website

 

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ

2016. ГОДИНА

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИ

2015. ГОДИНА

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИ

2014. ГОДИНА

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

2013.ГОДИНА

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ

АНАЛИИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

2012.ГОДИНА

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

2011.ГОДИНА

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица©2014. info@dzsm.rs