Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

ФАРМАЦЕУТСКА ДЕЛАТНОСТ

Законом о здравственој заштити из 2005. године дефинисана је фармацеутска здравствена делатност која се у домовима здравља искључиво обавља преко службе за снабдевање лековима. Носиоци те службе су дипломирани фармацеут и фармацеутски техничар. Служба врши набавку лекова, санитетског материјала, потребних реагенаса и галеничких припрема по одобрењу директора за Дом здравља. Набављени лекови и остали потрошни материјал се уз упутства и и савет за њихову употребу издају на основу требовања појединих служби. Дипломирани фармацеут се договара са начелницима служби о потребама везаним за количину и врсту лекова и потрошног медицинског материјала. У служби се води брига о испавности и роковима трајања, а воде се и евиденције улаз- излаз психотропика  и наркотичних средстава, евиденција примљених и издатих лекова и друге прописане евиденције.
    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs