Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА


Финансијска служба у погледу делокруга рада уређује:

  • књиговодствену евиденцију пословних промена насталих у периоду пословне године
  • пословне финансијске оперативе (обрачуне примања и благајничко пословање)
  • послове набавке (комерцијални послови)
  • послове у вези плана,анализе и статистике

Благајна

Конто и материјално књиговодство    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs