Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

get code for tracking website

ИЗАБРАНИ ЛЕКАР


Овде можете погледати табелу регистрованих осигураника по старосним групама за изабране лекаре ...>

Тимове избраних лекара и сестара можете погледати на у делу Организација.

Запослени у Дому здравља Сремска Митровица задужени за пружање информација изабраним лекарима у вези са капитацијом су:

Ванеса Љубенко 022/610-222 локал 237 informatika@dzsm.rs

Маријана Беломарковић 022/610-222 локал 116 finansijska.sluzba@dzsm.rs

Дејан Петковић 022/610-222 локал 237 info@dzsm.rs

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица©2014. info@dzsm.rs