Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

get code for tracking website

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - интерни акт 2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - интерни акт

од
Јавна набавка Постављено
Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 партија 1 15.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 партија 4 15.12.2017.
Позив за подношење понуда сервисирање медицинске опреме 14.12.2017.
Конкурсна документација сервисирање медицинске опреме 14.12.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - гориво 5.12.2017.
Разјашњење конкурсне документације - гориво 5.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору сервери ЈН 18-2017 5.12.2017.
Одлука о додели уговора сервери ЈН 18-2017 5.12.2017.
Позив за подношење понуда потрошни медицински материјал ЈН 8-2017 4.12.2017.
Конкрускна документација потрошни медицински материјал ЈН 8-2017 4.12.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 6-2017 партија 1 29.11.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 6-2017 партија 2 29.11.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 6-2017 партија 3 29.11.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 6-2017 партија 4 29.11.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 6-2017 партија 5 29.11.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - гориво 27.11.2017.
Разјашњење конкурсне документације - гориво 27.11.2017.
Позив за подношење понуда сервери 18-2017 23.11.2017.
Конкурсна документација сервери 18-2017 23.11.2017.
Позив за подношење понуда - гориво 7-2017 23.11.2017.
Конкурсна документација јавна набавка горива 7-2017 23.11.2017.
Разјашњење конкурсне документације 6-2017ОП 20.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине 8.11.2017.
Одлука о додели уговора - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине ЈН 17-2017 2.11.2017.
Позив за подношење понуда - потрошни стоматолошки материјал 25.10.2017.
Конкурсна документација - потрошни стоматолошки материјал 25.10.2017.
Позив за подношење понуда - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине ЈН 17-2017 24.10.2017.
Конкурсна документација - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине ЈН 17-2017 24.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору - одржавање аутомобила партија 2 6.9.2017.
Обавештење о закљученом уговору - одржавање аутомобила партија 3 6.9.2017.
Обавештење о закљученом уговору - одржавање аутомобила партија 4 6.9.2017.
Обавештење о закљученом уговору одржавање аутомобила4.9.2017.
Обавештење о закљученом уговору прање веша 4.9.2017.
Обавештење о закљученом уговору услуге одржавање здравственог инфромационог система 4.9.2017.
Одлука о додели уговора - услуге одржавање здравственог информационог система Хелиант 24.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 2 23.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 1 22.8.2017.
Одлука о додели уговора - 13-2017МВ партија 1 16.8.2017.
Одлука о додели уговора - 13-2017МВ партија 2 16.8.2017.
Одлука о додели уговора - 13-2017МВ партија 3 16.8.2017.
Одлука о додели уговора - 13-2017МВ партија 4 16.8.2017.
Измена и допуна конкурсне документације - услуге одржавања здрав.инф. система 16-2017МВ 14.8.2017.
Одлука о додели уговора - прање веша ЈН 15-2017МВ 14.8.2017.
Позив за подношење понуда - услуге одржавања здравственог инф. система 16-2017МВ 14.8.2017.
Конкурсна документација - услуге одржавања здравственог инф. система 16-2017МВ 14.8.2017.
Обавештење о обустави поступка ЈН 14-2017МВ 14.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 партија 8 10.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 партија 10 10.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 5 партија 4 10.8.2017.
Одлука о обустави поступка ЈН израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине 8.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3-2017 партија 7 4.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 партија 1 4.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 партија 2 4.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 партија 3 4.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 12-2017 3.8.2017.
Обавештење о обустави партије 9 ЈН 3-2017 2.8.2017.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 13-2017 2.8.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - одржавање аутомобила ЈН 13-2017 2.8.2017.
Разјашњење конкурсне документације - одржавање аутомобила ЈН 13-2017 2.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 2017 партија 1 1.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 2017 партија 2 1.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 2017 партија 3 1.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 2017 партија 4 1.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 2017 партија 5 1.8.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3 2017 партија 11 1.8.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 2-2017 партија 2 31.7.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 2-2017 партија 1 31.7.2017.
Позив за подношење понуда - прање веша ЈН 5-2017 28.7.2017.
Конкурсна документација - прање веша ЈН 5-2017 28.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 41 28.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 37 28.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 31 28.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 7 28.7.2017.
Обавештење о продужењу рока - поправка и одржавање возила ЈН 13-2017 27.7.2017.
Измене и допуне конкурсне документације ЈН 13-2017 27.7.2017.
Разјашњење конкурсне документације - поправка и одржавање возила ЈН 13-2017 27.7.2017.
Позив за подношење понуда - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине ЈН 14-2017 27.7.2017.
Конкурсна документација - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине ЈН 14-2017 27.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору БиТХС ЈН 1-2017 27.7.2017.
Одлука о додели уговора - резервни стоматолошки делови ЈН 12-2017 27.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 39 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 38 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 35 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 32 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 26 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 25 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 24 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 23 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 22 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 21 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 20 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 10 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 9 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 4 26.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017 партија 1 26.7.2017.
Обавештење о обустави партије 6 ЈН 3-2017 25.7.2017.
Обавештење о обустави поступка ЈН 11-2017 25.7.2017.
Конкрусна документација поправка и одржавање возила ЈН 13/2017 24.7.2017.
Позив за подношење понуда поправка и одржавање возила ЈН 13/2017 24.7.2017.
Одлука о обустави партије ЈН 9-2017 20.7.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 1-2017 20.7.2017.
Одлука о обустави поступка 11-2017 18.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору лекови ЈН 4-2017 18.7.2017.
Позив за подношење понуда - резервни стоматолошки делови ЈН 12-2017 МВ 14.7.2017.
Конкурсна документација - резервни стоматолошки делови ЈН 12-2017 МВ 14.7.2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива ЈН 2-2017 ПП 13.7.2017.
Конкурсна документација - преговарачки поступак без објављивања позива - потрошни санитетски материјал 2-2017 ПП 13.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 1 ЈН 5-2017 ОП 12.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 2 ЈН 5-2017 ОП 12.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 3 ЈН 5-2017 ОП 12.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 4 ЈН 5-2017 ОП 12.7.2017.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке 1-2017 ПП 12.7.2017.
Конкурсна документација ЈН 1-2017 ПП 12.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 1- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 2- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 3- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 4- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 5- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 7- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 8- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 9- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 10- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 11- медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Одлука о обустави партије 6 - медицинска опрема ЈН 3-2017 ОП 10.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 33 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 42 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 40 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 34 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 17 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 16 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 15 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 13 7.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 5 7.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 1 ЈН 2-2017OП 4.7.2017.
Позив за подношење понуда - израда прилаза за амбуланту физикалне медицине ЈН 10-2017 4.7.2017.
Конкурсна документација - израда прилаза за амбуланту физикалне медицине ЈН 10-2017МВ 4.7.2017.
Обавештење о обустави поступка 10-2017МВ 4.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 41 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 39 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 37 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 35 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 32 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 31 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 30 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 28 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 26 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 25 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 24 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 23 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 22 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 21 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 20 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 10 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 9 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 7 3.7.2017.
Одлука о додели уговора - партија 4 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 36 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 29 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 27 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 19 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 18 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 14 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 12 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 11 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 8 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 6 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 3 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 2-2017ОП - партија 2 3.7.2017.
Обавештење о закљученом уговору - производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 30.6.2017.
Измене и допуне конкрусне документације ситни медицински инструменти ЈН 5-2017 28.6.2017.
Разјашњење конкурсне документације ситни медицински инструменти ЈН 5-2017 28.6.2017.
Обавештење о закљученом уговору партија 2 водоводни материјал 26.6.2017.
Обавештење о закљученом уговору партија 1 електроматеријал 26.6.2017.
Измене и допуне конкурсне документације ЈН 5-2017 23.6.2017.
Разјашњење конкурсне документације ЈН 5-2017 23.6.2017.
Обавештење о закљученом уговору - потрошни информатички материјал ЈН 8-2017 22.6.2017.
Одлука о додели уговора - лекови ЈН 4-2017 22.6.2017.
Одлука о обустави поступка - израда прилаза за Амбуланту физикалне медицине 22.6.2017.
Одлука о додели уговора - партија 33 20.6.2017.
Одлука о додели уговора - партија 38 20.6.2017.
Одлука о додели уговора - рачунарска опрема ЈН 9-2017 19.6.2017.
Одлука о додели уговора потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 партија 5 16.6.2017.
Одлука о додели уговора потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 партија 17 16.6.2017.
Одлука о додели уговора потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 партија 34 16.6.2017.
Одлука о додели уговора потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 партија 40 16.6.2017.
Одлука о додели уговора потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 партија 42 16.6.2017.
Одлука о додели уговора - производи за чишћење и полирање 14.6.2017.
Одлука о додели уговора грађевински материјал партија 2 водоводни материјал ЈН 7-2017 9.6.2017.
Одлука о додели уговора грађевински материјал партија 1 електроматеријал ЈН 7-2017 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 36 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 29 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 27 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 19 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 18 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 16 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 15 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 14 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 13 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 12 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 11 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 8 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 6 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 3 9.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни медицински материјал партија 2 9.6.2017.
Позив за подношење понуда ситни медицински инструменти ЈН 5-2017 8.6.2017.
Конкурсна документација ситни медицински инструменти ЈН 5-2017 8.6.2017.
Позив за подношење понуда - израда прилаза за амбуланту физикалне медицине ЈН 10-2017 7.6.2017.
Конкурсна документација - израда прилаза за амбуланту физикалне медицине ЈН 10-2017МВ 7.6.2017.
Одлука о додели уговора - потрошни информатички материјал ЈН 8-2017МВ 5.6.2017.
Одлука о додели уговора - рачунарска опрема ЈН 9-2017МВ 5.6.2017.
Обавештење о продужењу рока - медицинска опрема ЈН 3-2017 2.6.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - медицинске опреме ЈН 3-2017 2.6.2017.
Разјашњење конкурсне документације - медицинска опрема ЈН 3-2017 2.6.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - медицинска опрема ЈН 3-2017 30.5.2017.
Обавештење о продужењу рока - потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 29.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 29.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 29.5.2017.
Обавештење о продужењу рока - медицинска опрема ЈН 3-2017 29.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - медицинске опреме ЈН 3-2017 29.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - медицинска опрема ЈН 3-2017 29.5.2017.
Обавештење о продужењу рока - потрошни мед. материјал ЈН 2-2017 26.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - потрошни мед. материјал ЈН 2-2017 26.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - потрошни мед. материјал ЈН 2-2017 26.5.2017.
Обавештење о продужењу рока - производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 26.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 26.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 26.5.2017.
Обавештење о продужењу рока - грађевински материјал ЈН 7-2017 26.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - грађевински материјал ЈН 7-2017 26.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - грађевински материјал ЈН7-2017 26.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - потрошни информатички материјал ЈН 8-2017 26.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације медицинска опрема ЈН 3-2017 25.5.2017.
Разјашњење конкрусне документације медицинска опрема ЈН 3-2017 25.5.2017.
Позив за подношење понуда - рачунарска опрема ЈН 9-2017 23.5.2017.
Конкурсна документација - рачунарска опрема ЈН 9-2017 23.5.2017.
Позив за подношење понуда - потрошни информатички материјал ЈН 8-2017 22.5.2017.
Конкурсна документација - потрошни информатички материјал ЈН 8-2017 22.5.2017
Измене и допуне конкурсне документације потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 22.5.2017.
Разјашњење конкрусне документације потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 22.5.2017.
Обавештење о продужењу рока - грађ. материјал и припадајући производи ЈН 7-2017МВ 19.5.2017.
Измене и допуне Конкурсне документације - грађ. материјал и припадајући пр. ЈН 7-2017МВ 19.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - грађ. материјал и припадајући пр. ЈН 7-2017МВ 19.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - потрошни медицински материјал ЈН 2-0217 18.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације - потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 18.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације медицинска опрема 2 ЈН 3-2017 18.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације медицинска опрема 1 ЈН 3-2017 18.5.2017.
Позив за подношење понуда Лекови ЈН 4-2017 18.5.2017.
Конкурсна документација Лекови ЈН 4-2017 18.5.2017.
Обавештење и продужење рока производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 18.5.2017.
Измене и допуне конкурсне документације производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 18.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017 18.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 16 18.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 15 18.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 12 18.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 10 18.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 4 18.5.2017.
Позив за подношење понуде предмера радова за израду прилаза за Амбуланту Физ медицине 16.5.2017.
Позив за подношење понуда Грађевински материјал и припадајући прозводи ЈН 7-2017 16.5.2017.
Конкурсна документација Грађевински материјал и припадајући прозводи ЈН 7-2017 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 17 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 14 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 13 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 9 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 8 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 7 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 6 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 5 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 3 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 2 16.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2017 партија 1 16.5.2017.
Конкурсна документација - производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017МВ 15.5.2017.
Позив за подношење понуда - производи за чишћење и полирање ЈН 6-2017МВ 15.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору фискалне касе ЈН 5-2017 11.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2- тонери ЈН 4-2017МВ 8.5.2017.
Разјашњење конкурсне документације потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 ОП 8.5.2017.
Одлука о додели уговора фискалне касе ЈН 5-2017 3.5.2017.
Позив за подношење понуда - медицинска опрема ЈН 3-2017 3.5.2017.
Конкурсна документација - медицинска опрема ЈН 3-2017 3.5.2017.
Обавештење о закљученом уговору партија 1 канцеларијски материјал ЈН 4-2017 3.5.2017.
Позив за подношење понуда Потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 26.4.2017.
Конкурсна документација Потрошни медицински материјал ЈН 2-2017 26.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 1 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 2 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 3 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 4 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 5 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 6 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 7 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 8 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 9 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 10 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 11 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 12 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 13 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 14 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 15 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 16 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 17 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Одлука о додели уговора партија 18 ЈН 1 2017 25.4.2017.
Обавештење о закљученом уговору - штампани обрасци ЈН 3-2017МВ 24.4.2017.
Одлука о додели уговора - канцеларијски материјал партија 1 13.4.2017.
Одлука о додели уговора - канцеларијски материјал партија 2 тонери 13.4.2017.
Позив за подношење понуда - фискалне касе ЈН 5-2017 11.4.2017.
Конкурсна документација - фискалне касе ЈН 5-2017 11.4.2017.
Одлука о додели уговора-штампани обрасци ЈН 3-2017 3.4.2017.
Обавештење о закљученом уговору вулканизерске услуге ЈН 2-2017 31.3.2017.
Разјашњење конкурсне документације - канцеларијски материјал ЈН 4-2017 31.3.2017.
Позив за подношење понуда - канцеларијски материјал ЈН 4-2017 29.3.2017.
Конкурсна документација - канцеларијски материјал ЈН 4-2017 29.3.2017.
Обавештење о закљученом уговору - интернет услуге 24.3.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2017 24.3.2017.
Разјашњење конрусне документације - потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2017 24.3.2017.
Измене и допуне конкурсне документације штампани обрасци ЈН 3-2017 22.3.2017.
Измене и допуне конкурсне документације Потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2017 17.3.2017.
Разјашњење конкурсне документације ЈН 1-2017 17.3.2017.
Конкурсна документација - штампани обрасци ЈН 3-2017 16.3.2017.
Позив за подношење понуда - штампани обрасци ЈН 3-2017 16.3.2017.
Одлука о додели уговора Вулканизерске услуге ЈН 2-2017 16.3.2017.
Измене и допуне конкурсне документације - потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2017 16.3.2017.
Позив за подношење понуда - вулканизерске услуге ЈН 2-2017 3.3.2017.
Конкрусна документација - вулканизерске услуге ЈН ЈН 2-2017 3.3.2017.
Позив за подношење понуда - потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2017 2.3.2017.
Конкрусна документација - потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2017 2.3.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 1-2017 24.2.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2016 17.2.2017.
Позив за подношење понуда ЈН 1-2017 10.2.2017.
Конкурсна документација Интернет услуге ЈН 1-2017 10.2.2017.
Одлука о додели уговора ЈН 15-2016 30.1.2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН 14-2016 12.1.2017.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. ГОДИНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014. ГОДИНЕ

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

 
да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица©2014. info@dzsm.rs