Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

КАПИТАЦИЈА


„Сваки грађанин Србије требало би да има свог изабраног лекара и мора да зна како се зове његов лекар. То је пут враћања поверења у здравствени систем. Капитација подразумева промену начина финансирања због тога што се претпоставља да тај начин финансирања садржи неке делове који се тичу мотивисања доктора и сестара у домовима здравља да раде много више превентивних прегледа који су планирани у раду домова здравља. Није капитација сама по себи циљ, она подразумева да ви плаћате дом здравља не по томе колико има квадрата и људи, већ по томе колико грађана гравитира том дому здравља..."

Проф. др Томица Милосављевић
министар здравља Републике Србије

Шта је капитација?

Капитација представља механизам плаћања где лекар или здравствена установа добијају унапред одређени фиксни износ средстава за одређени временски период (месечно, тромесечно, годишње) за сваког пацијента који се регистровао код тог лекара или здравствене установе како би обезбедила пружање свих предвиђених здравствених услуга (на примарном, секундарном или терцијарном нивоу).
Износ новца који се обезбеђује је унапред дефинисан и не зависи од тога које су услуге у том временском периоду пружене. Код овог начина плаћања лекар или здравствена установа сносе значајан ризик, сама здравствена установа на неки начин постаје мало здравствено осигурање. Износ капитације се одређује у односу на очекиване трошкове пружања здравствене заштите.
Количина новца у капитацији може бити фиксна или “прилагођена ризику”. Повећана фиксна количина односи се најчешће на пол, године, хроничне болести и социјални статус.
У нашем систему примарне здравствене заштите (ПЗЗ) донета је одлука о постепеном преласку са финансирања само на основу броја запослених и њихових колективних уговора на плаћање према броју опредељених пацијената према сваком запосленом. На тај начин смањиће се “уравниловка” у којој они који раде примају исто колико и они који не раде или раде мање.

www.kapitacija.org

 
    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs