Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

get code for tracking website

 

КОНТАКТ

Адреса Фиксни телефон Мобилни телефон
Служба хитне медицинске помоћи Сремска Митровица,
Јупитерова
022/194  
Служба за здравствену заштиту жена Сремска Митровица,
Стари шор 65
022/610-222 лок 113 064/8-770-585
Служба за здравствену заштиту предшколске деце Сремска Митровица,
Јупитерова
022/610-222 лок 104 064/8-770-118
Служба за здравствену заштиту школске деце Сремска Митровица,
Јупитерова
022/610-222 лок 105 064/8-770-146
Служба физикалне мед. и рехабилитације Сремска Митровица,
Стари шор 65
022/610-222 лок 178  
Служба за здравствену заштиту радника Сремска Митровица,
Променада 1
022/615-180 064/8-770-145
Центар за превенцију Сремска Митровица,
Променада 1
022/615-820 064/8-770-155
I Здравствена станица Сремска Митровица,
др Д. Поповића 26
022/615-130 064/8-770-147
II Здравствена станица Сремска Митровица,
П. Прерадовића 2
022/615-110 064/8-770-140
III Здравствена станица Сремска Митровица,
Променада 1
022/615-180 064/8-770-127
IV Здравствена станица Сремска Митровица,
Радиначки пут 66
022/631-380 064/8-770-148
V Здравствена станица Сремска Митровица,
В. Петровића бб
022/615-353 064/8-770-157
VI Здравствена станица Сремска Митровица,
Ђуре Даничића 96
022/615-031 064/8-770-129
VII Здравствена станица Сремска Митровица,
Кувеждинска бб
022/631-110 064/8-770-149
Здравствена станица
Лаћарак
Лаћарак,
1. новембра 239
022/670-130 064/8-770-120
Стоматологија
Лаћарак
Лаћарак,
1. новембра 239
022/672-727 064/8-770-119
Педијатрија
Лаћарак
Лаћарак,
1. новембра 239
022/671-142 064/8-770-121
Здравствена станица
Мартинци
Мартинци,
П. Дурсановића 3
022/668-454 064/8-770-122
Здравствена станица
Кузмин
Кузмин,
Вука Караџића 1
022/664-406 064/8-770-123
Здравствена амбуланта
Босут
Босут,
10. марта 48
022/687-232 064/8-770-124
Здравствена амбуланта
Сремска Рача
Сремска Рача,
Трг 10. марта 1
022/667-815 064/8-770-125
Здравствена станица
Чалма
Чалма,
Победа 9
022/2685-110 064/8-770-130
Здравствена амбуланта
Дивош
Дивош,
Пинкијева 62
022/661-160 064/8-770-131
Здравствена амбуланта
Лежимир
Лежимир,
Задружна 29
022/2663-034 064/8-770-132
Здравствена станица
Манђелос
Манђелос,
Пинкијева 69
022/681-422 064/8-770-128
Здравствена станица
Гргуревци
Гргуревци,
Маршала Тита 64
022/2680-183 064/8-770-150
Здравствена амбуланта
Шуљам
Шуљум,
Слободана Бајића бб
022/682-149 064/8-770-151
Здравствена амбуланта
Бешеново
Бешеново,
Маршала Тита 1
022/666-285 064/8-770-143
Здравствена амбуланта
Велики Радинци
В. Радинци,
Маршала Тита 5
022/660-195 064/8-770-144
Здравствена амбуланта
Јарак
Јарак,
Школска 2
022/662-255 064/8-770-141
Здравствена станица
Шашинци
Шашинци,
Змај Јовина 17a
022/684-411 064/8-770-142
Здравствена станица
Мачванска Митровица
М. Митровица,
Мачвански кеј 49
022/623-338 064/8-770-133
Здравствена амбуланта
Салаш Ноћајски
Салаш Ноћајски,
Стојана Чупића 137
022/650-005 064/8-770-135
Здравствена станица
Ноћај
Ноћај,
Б. Сретеновића 1
022/657-413 064/8-770-134
Здравствена амбуланта
Раденковић
Раденковић,
Борачка 88
022/688-262 064/8-770-137
Здравствена амбуланта
Засавица I
Засавица I,
Пеке Дапчевића 1
022/2659-664 064/8-770-138
Здравствена амбуланта
Засавица II
Засавица II,
А. Марковића 137
022/2656-113 064/8-770-139
Здравствена амбуланта
Равње
Равње,
Краља Петра I 1
022/658-068 064/8-770-136

 

 

 

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица©2014. info@dzsm.rs