Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

ЛИНКОВИ

Министарство здравља Републике Србије
http://www.zdravlje.gov.rs/

Покрајински секретаријат за здравство
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

Институт за заштиту здравља "Др Милан Јовановић Батут"
http://www.batut.org.rs/

Завод за јавно здравље Сремска Митровица
http://www.zdravlje-sm.org.rs/

Општа болница Сремска Митровица
http://www.obsm.rs/

Град Сремска Митровица
http://www.sremskamitrovica.org.rs

 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Светска здравствена организација, WHO

Светска здравствена асоцијација, WMA

Eвропска унија медицински специјалиста

Mеђународна федерација за дијабетес

Mеђународни комитет Црвеног крста, ICRC

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТИ

Meдицински факултет Београд

Медицински факултет Нови Сад

Медицински факултет Крагујевац

Медицински факултет Ниш

Медицински факултет Подгорица

Стоматолошки факултет Београд

Фарамацеутски факултет Београд

George Washington University Medical Faculty

Faculty of Medicine San Francisco

Faculty of medical sciences newcastle

Faculty of Medicine Miami

Faculty of Medicine Houston

Faculty of Medicine Harvard

Faculty of Medical Edinburg

Faculty of Medicine Liverpool

Faculty of Medicine Glasgow

Faculty of Medicine Lunds

Faculty of Medicine Pilsen

Heinrich-Heine-Universität Düsseldore

 

МЕДИЦИНСКИ ПРЕТРАЖИВАЧИ

Medline

Pubmed

Biomed Net

Medsite

Neuroscion

Medportal

Medscape

Cardiosource

Kobson

 
    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs