Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

МЕДИЦИНА РАДА

Служба Медицине рада у Сремској Митровици је основана 1963. године и бавила се превентивно – куративним здравственим радом. Од 1982. године Превентивна служба смештена је у зграду Диспанзера на Сави, а куративни део представљале су амбуланте при радним организацијама.

Служба медицине рада је 2008. године реорганизована, при чему су амбуланте припојене Општој медицини, док се Диспанзер медицине рада бави само превентивном здравственом заштитом. Радно време је од 07 до 14 часова од понедељка до петка. У медицини рада запослено је 20 радника. Од тога су: 3 специјалисте медицине рада, 1 специјалиста неуропсихијатрије, 1 психолог, 1 магистар биохемије, 10 медицинских сестара, 3 лабораторијска техничара и 1 социјални радник. У раду учествују специјалисти оториноларингологије и офталмологије као консултанти. У раду са пацијентима трудимо се да индивидуалним приступом радимо на очувању и унапређењу здравља корисника наших услуга. Трудимо се такође да нашим услугама дамо завидан ниво и да задовољимо стандарде из области медицине рада.
Контакт телефон:022/615-180

 

Поседујемо следећу опрему:   ЕКГ, спирометар, орторајтер, аудиометар, динамометар.
Такође одређујемо телесну тежину и висину, БМИ и испитујемо функцију центра за равнотежу. Уз обављање раније наведених прегледа обављамо још и следеће услуге:


Прегледи за професионалну оријентацију и селекцију-помоћ ученицима да одаберу позив у складу са својим здравственим способностима.
Прегледи за професионалну селекцију и преквалификацију- у сарадњи са Тржиштем рада
Прегледи у оцене радне способности- циљани прегледи на захтев послодавца, запосленог или Лекарске комисије
Консултације из области захтева радног места са здравственог аспекта у оквиру израде акта о процени ризика
Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи
Вршимо анализу повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом
Здравствено просвећивање запослених у циљу очувања и побољшања здравља и услова радне и животне средине

Претходни прегледи за запошљавање
-за радна места са посебним условима рада(законска обавеза)
-за радна места без посебних услова рада(препоручује се јер штити и радника и послодавца од несклада између захтева посла и способности запосленог).
Периодични прегледи-законска обавеза која омогућује редовно праћење здравственог стања запослених и превенцију како професионалних тако и болести везаних за рад.
Прегледи возача-обављају се прегледи кандидата и возача за А;Б;Ц;Е и Д категорије, и то и аматера и професионалаца.
Систематски прегледи-препоручују се послодавцима ради праћења општег здравственог стања запослених и за праћење хроничних и дегенеративних обољења.

 
    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs