Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

ОПШТА МЕДИЦИНА

Служба Опште медицине је организациона јединица Службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Сремске Митровице у чијем склопу се налази 27 здравствених станица, 6 здравствених станица у граду и 21 амбуланта на селу. У 2011 години у плану је отварање амбуланте Салаш Ноћајски. Почетком рада ове амбуланте у оквиру службе ће бити 22 сеоске амбуланте.
Делатност службе опште медицине је пружање куративних и превентивних услуга у циљу унапређења здравља становништва.
Здравствене станице у граду својом делатношћу обухватају здравствену заштиту одраслог становништва, док у сеоским здравственим станицама се пружају услуге свим категоријама становништва.
У служби опште ради 46 лекара, од тога је 28 специјалиста опште медицине, 3 лекара се налазе на специјализацији, 72 медицинске сестре, које су распоређене у тимове изабраних лекара.

У оквиру службе ради Центар за превенцију и Саветовалиште за дијабетес.

1. здравствена станица

2. здравствена станица

4. здравствена станица

6. здравствена станица

Лаћарак

Мартинци

Кузмин

Босут

Чалма

Дивош

Лежимир

Манђелос

Гргуревци

Шуљам

Бешеново

Велики Радинци

Ноћај

Раденковић

Равње

Засавица 1

Засавица 2

 

ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ

Центар за превенцију у Сремској Митровици почео је са радом у августу 2007 године. У центру раде лекари опште медицине и главна сестра центра. Центар користи ауто марке Кангоо.
Систематске прегледе раде лекари опште праксе у просторијама центра за превенцију. Своје пацијенте они позивају, формирају групу и у заказаном термину врше систематске прегледе.
У сарадњи са другим службама дома здравља организују превентивне прегледе ( са диспанзером за жене, превентивне гинеколошке прегледе.....).
Такође мобилна екипа центра врши систематске прегледе по радним организацијама.
Саветовалиште за дијабет ради у окрвиру центра за превенцију. У њему раде лекри специјалисти опште праксе и једна сестра. При центру ради од јануара 2008. године и до сад је прошло кроз саветовалиште око 600 пацијената. Регистрованих дијабетичара на подручју општине има око 5000. Дневно се прегледа око 30 до 35 пацијената.
Од августа је прошло кроз превентивно саветовалишну јединицу око 600 пацијената а мобилна јединица је имала око 1000 клијената на терену.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДИЈАБЕТЕС

Саветовалиште за дијабетес своју делатност обавља на територији Општине Сремска Митровица у оквиру Центра за Превентивне здравствене услуге.  Остварује сарадњу и са специјалистичким службама, нарочито са интернистима и ендокринолозима као и са друштвом за борбу против шећерне болести и локалном самоуправом, такође и са владиним и не владиним организацијама.

Своје услуге пружа становништву од 18-те године живота то скрининзима, циљаним превентивним прегледима, праћењем здравственог стања оболелих, саветовањем и едукацијом пацијената, путем индивидуалних разговора, рада у малим групама, и предавањима. У саветовалишту за дијабетес (СЗД) ради 13 лекара специјалиста опште медицине, сваког радног дана од 7 до 14 часова са једном медицинском сестром.

СЗД обавља основну лабораторијску дијагностику (гликемија), антропометријска мерења, одређивање енергетских потреба, дијета а све у складу са Водичима добре праксе. Едукација пацијената такође се остварује путем семинара, предавања, како од стране стручних кадрова из Дома здравља, тако и Болнице Сремска Митровица и осталих асоцијација и организација као српско лекарско друштво. 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ

Основна делатност Саветовалишта за правилну исхрану је превенција нутритивних фактора ризика код здравих пацијената. Рад са пацијентима у саветовалишту је индивидуалан. Препоруке за правилну исхрану одређују се у складу са нутритивним препорукама и основним принципима правилне исхране, а на основу утврђеног општег и здравственог стања особе, дневне физичке активности, као и ризика од оболевања од одређених болести обзиром на породичну анамнезу и начин живота.
У саветовалишту за правилну исхрану се могу остварити следеће услуге из области исхране здравих  људи:

  • антропомеријска мерења (телесна маса, телесна висина, мерење обима надлактице, струка и кука, мерење крвног притиска)
  • израчунавање идеалне телесне тежине, индекса ухрањености (BMI – body mass index) и одређивање степена гојазности
  • давање савета за правилну исхрану здравих људи
  • унапређење здравствене културе становништва и смањење факора ризика од оболевања

За саветовалиште за правилну исхрану је потребно донети следеће анализе: урин, ККС, СЕ, ШУК, липидни статус, уреа, креатинин, TSH, ac uricum. Ако особа болује од неке хроничне болести, донети најновији извештај специјалисте.
Све информације и заказивање на телефон број 022/615-820, сваки радни дан од 07-14h.

Услуге  у Саветовалишту за правилну исхрану су бесплатне.                                                                                                 Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs