Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖА

 

Поливалентна патронажна служба је организациона јединица Дома здравља. Радно време службе је од  7 до 20 часова радним данима и суботом, недељом од  7 до 14 часова.
Рад службе одвија се у породици и локалној заједници. Ова служба представља непосредну везу између становништва не само са системом здравствене заштите, већ и социјалне заштите, као и другим службама у локалној заједници.
Здравствено васпитни рад одвија се у породици (индивидуално саветовање) и  у заједници (предавања). Здравствено васпитне активности планирају се према Календару јавног здравља, као и према потребама становништва.

 

Приоритетне популационе групе су:

-труднице
-бабињара и новорођенче
-одојче и ризично одојче
-мало дете 2 и 4 године
-особе преко 65 година
-хронични болесници

 

 

У оквиру Поливалентне патронажне службе  постоји и школа родитељства и телефонско саветовалиште намењено трудницама, породиљама и родитељима.

 
    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs