Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

ПРАВНА СЛУЖБА

Правна служба припрема план рада и извештаје о раду службе по прописаној метoдологији и утврђеним роковима. У оквиру службе врши се проучавање и примена закона и других важећих прописа и аката из правне области. Такође, раде се преднацрти, нацрти и предлози општих аката. Заступа Дом здравља и даје правне савете из правне области. Обезбеђује услове за благовремено извршавање одлука надлежних органа. Подноси тужбе надлежним судовима, жалбе и друге правне лекове у свим поступцима, а у вези са радом Дома здравља. Обавља и друге послове из домена своје стручности, а по налогу директора Дома здравља.

    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица© 2009-2011. Израда и дизајн: Дејан Петковић info@dzsm.rs