Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

get code for tracking website

Служба за здравствену заштиту школске деце


Адреса: Јупитерова бб
Телефон: 612-222 локал 105
Начелник: др Гордана Вучковић
Главна сестра: Јелена Радосављевић

 

Служба за здравствену заштиту школске деце у Сремској Митровици је најстарија дечија установа у Срему. Основан је 1927. године као део превентивне установе- Хигијенског завода.
Основна делатност је била превентивни здравствени рад:систематски прегледи, посете сиромашној деци и хроничним болесницима и лечење деце школског узраста.Рад се одвијао у просторијама дрвене бараке која и данас постоји у Змај Јовиној улици (поред Педагошке академије). После II Светског рата у истој улици-преко пута- је сазидан нови простор за Школски диспанзер у чијем саставу је постојало и јавно купатило. Школска деца су обавезно једанпут недељно одлазила на купање. Ова зграда је изгорела у пожару.
Средствима Уницефа 1964. је изграђена и опремљена нова зграда (данашњи Диспанзер на Сави) где се одвијао рад Школског, Дечијег и Спортског диспанзера, прегледи гинеколога и Стоматолошка служба.
1981. године Диспанзер за школску децу се премешта на садашњу локацију у улици Јупитерова бб.

Служба за здравствену заштиту школске деце

Служба за здравствену заштиту школске деце налази се у саставу Дома здравља Сремска Митровица и пружа здравствене услуге деци од 7 до 18 година тј. до завршетка средње школе.
Одељење куративе врши преглед, дијагностику и лечење оболеле деце, издаје потврде о здравственом стању деце пред одлазак на рекреативну наставу, екскурзије, упис у средњу школу и факултет.


Кадрови:

 • педијатри (завршен Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из педијатрије)
 • доктори на одељењу (завршен Медицински факултет)
 • главна медицинска сестра (завршена Виша медицинска школа општег смера)
 • медицинске сестре (завршена средња Медицинска школа општег смера)

Одељење превентиве обавља превентивне систематске прегледе, имунизацију по календару вакцинације, ванредне вакцинације према епидемиолошкој ситуацији. Врши здравствено васпитање деце и здравствено просвећивање родитеља. Координира рад са установама за школски боравак деце.
Тимови у Школском диспанзеру:

лекар

медицинска сестра

др Гордана Вучковић, педијатар

Ксенија Шећковић

др Сандра Живковић Ружесковић, педијатар

Јасмина Смиљанић

др Љиљана Игњатовић, педијатар

Јелица Крчединац

др Јелена Божић, доктор медицине

Љубица Косијер

др Марина Милошевић, доктор медицине

Љиљана Москов

др Марина Јовановић, доктор медицине

Јелена Јакшић

др Милана Иванковић, доктор медицине

Бојана Петровић

Одсел Саветовалишта за младе

Адреса: Јупитерова бб
Телефон: 022/610-222 локал 105
Шеф: др Сандра Живковић Ружесковић
Струковна медицинска сестра: Јелена Радосављевић

Саветовалиште за младе 2007. године је почело са радом.
Делокруг рада:

 • Очување и унапређење репродуктивног здравља младих, популације будућих родитеља
 • Саветодавни рад у вези савремених метода контрацепције, полно преносивих болести
 • Промоција здравих стилова живота
 • Спречавање и третман свих облика ризичног понашања (наркоманија, алкохолизам, пушење, неадекватна исхрана, физичке неактивности)
 • Пружање стручне помоћи родитељима да одговоре на здравствене проблеме деце, проблеме васпитања и савладавања животних тешкоћа.
 • Психолошко-дијагностичко-терапеутски поступци психомоторног развоја младих, интелектуалног развоја, третман неуропсихолошких поремећаја адаптације емоционалног односа.

Стручни тим чине:

 • Педијатар (завршен Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из педијатрије)
 • Гинеколог (завршен Медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из гинекологије и акушерства)
 • Психолог (завршен Филозофски факултет)
 • Дипломирани специјални педагог (завршен Дефектолошки факултет- смер за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању)
 • Струковна сестра (завршена Висока здравствена школа струковних студија)

 

Радно време Школског диспанзера и Саветовалишта за младе је од 7 до 20 часова радним данима. Суботом и недељом и за време државних празника организују се заједничка дежурства за хитне случајеве и дежура се наизменично у Школском и Дечијем диспанзеру од 7 до 20 часова.

 

get code for tracking website
да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица©2014. info@dzsm.rs