Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

УПРАВНИ ОДБОР


Управни  одбор је орган управљања Дома здравља и као такав врши следеће послове:

  • Доноси  Статут дома здравља уз сагласност Оснивача
  • Доноси друге опште акте Дома здравља у складу са законом
  • Одлучује о пословању Дома здравља и утврђује пословну политику,
  • Доноси програм рада и развоја,
  • Доноси финансијски план и годишњи обрачун Дома здравља  и друге планове
  • Врши и друге послове који су стављени у надлежност Управног одбора на основу статута и других општих аката Дома здравља.

Чланови управног одбора су:

  • Душко Ромчевић
  • Милица Кусић
  • Никола Милић
  • др Адил Елхаг    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица © 2009.-2010. info@dzsm.rs