Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

УПРАВНИ ОДБОР


Управни  одбор је орган управљања Дома здравља и као такав врши следеће послове:

 • Доноси  Статут дома здравља уз сагласност Оснивача
 • Доноси друге опште акте Дома здравља у складу са законом
 • Одлучује о пословању Дома здравља и утврђује пословну политику,
 • Доноси програм рада и развоја,
 • Доноси финансијски план и годишњи обрачун Дома здравља  и друге планове
 • Врши и друге послове који су стављени у надлежност Управног одбора на основу статута и других општих аката Дома здравља.

Чланови управног одбора су:

 • др Ранко Поповић- председник
 • Душко Ромчевић
 • Ђорђе Арамбашић
 • др Светлана Прица Поповић
 • др Љиљана Чутурић    Финансијски извештај   Синдикална организација Дома здравља

Дом здравља Сремска Митровица © 2009.-2010. info@dzsm.rs